*** دعوت به همکاری ***از اساتید محترم رشته های کامپیوتر در گرایش های مختلف مدیریت و روانشناسی جهت همکاری دعوت به عمل می آید. 66493753 ـ 66968058

عنوان: آمورش تصویری ورد 2013

ناسر: الماس دانش

قیمت:

عنوان: آموزش تصویری 3D Max 2014

ناسر: الماس دانش

قیمت:

عنوان: امنیت ـ هک ـ نفوذ

ناسر: الماس دانش

قیمت:

عنوان: آموزش تصئیری فتوشاپ CS5

ناسر: الماس دانش

قیمت:

   

عنوان: آموزش توئیری اتوکد 2014

ناسر: الماس دانش

قیمت:

عنوان: آموزش علمی و کاربردی #C

ناسر: الماس دانش

قیمت:

عنوان: برنامه نویسی شبکه

ناسر: الماس دانش

قیمت:

عنوان: با روش پدر پولدار ، پولدار شوید

ناسر: الماس دانش

قیمت: